210 6654159

Αναζήτηση

Ώρες Προπονήσεων

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 15:45-16:30   ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00-10:45
   16:30-17:15      
   17:15-18:00      11:00-12:45

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 18:00-19:00   ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00-11:00

 

ΕΠΙΛΕΚΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 16:00-17:00   ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00-11:00

 

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00-19:00   ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00-11:00

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 19:00-21:00   ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00-10:00

 

Β' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 19:00-20:00   ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00-09:00